Choose your language: [ select lang ]

Specialister i højtryksrensning

IBKA har især specialiseret sig i højtryksrensning, slam-  og mammutsugning, Vi højtryks renser og fjerner  alt fra bygningsaffald til flydende kemiske produkter

Se alle produkter ›

Vore Ydelser

IBKA har især specialiseret sig i højtryksanlæg, hotwater-anlæg og tør støvsugning.

Ved hjælp af vores ADR godkendte tør/våd støvsugere – såkaldte mammut lastbiler – er vi stand til at opsuges og bortskaffes de fleste former for våd- og tørstoffer, dette være sig alt lige fra bygningsaffald til flydende kemiske produkter.

Varmevekslere

IBKA rengør alle former for røropbyggede enheder indenfor raffinaderier, kraftværker, kraft/varmeværker og alle former for procesudstyr hos industrivirksomheder.

Læs mere ›

Tankrensning

I mange år, har en af IBKAS vigtigste specialer været tankrensning. Gennem de mange forskellige opgaver, har vi  erhvervet en omfattende knowhow og  betragter os således som specialister inden for dette felt.

Læs mere ›

Tårnspuling

Med IBKA's nye automatiske tårnspuleudstyr, samt en nyudviklet teknologi for rengøring af produktionskolonner og lignende udstyr, opnås der optimale fordele for beskyttelse af personer og miljø.

Læs mere ›

Kraftværker

IBKA har under sine opgaveafviklinger på kraftvarmeværkerne, gennem årene, udført alle typer af opgaver hvor der er behov for;
afrensning – højtryksspuling – tømning – sugning – flytning – mammutstøvsugning – almen rengøring – dykkerassistance – vand-rensning – m.m. v.

Læs mere ›

Kedel rengøring

Rensningen er typisk toregået i de områder og afsnit i kedlen hvor ophobning forårsager nedsat luftgennemstrømning, øget driftstemperatur, og dermed nedsat effekt.

Læs mere ›

Mammut sugning - Speciel sugning

IBKAS tør/våd støvsugere – såkaldte mammut lastbiler – kan bruges hvor der er behov for særlig assistance. Vi tilbyder mammutkapaciteten indenfor alle områder i industri- og byggesektoren. Særlig erfaring har vi fra raffinaderier, tankanlæg, kraftværker, silosystemer, levnedsmiddelfabrikker, kloak- og rensningsanlæg, opfyldnings- og udgravningsopgaver, skibe og havneanlæg m.v.

Læs mere ›

Rensning af skorstene

De sod og svovl partikler som gradvist aflejres i skorstene vil, når lov til at vokse, med jævne mellemrum blive sluppet ud sammen med udstødningsgasserne og fordelt på de omkringliggende områder.

Læs mere ›

Rengøring af rør

Med brug af højt udviklede teknikker og specielt konstruerede værktøjer, som Retofan tube cleanar og automatiske to-slange pistoler, udfører IBKA alle former for specialrensning af rørsystemer med faste belægninger.

Læs mere ›

Beholder rengøring med Bullworker

Som seneste nye tiltag tilbydes IBKAs tank-vasker, der ved sin opbygning og elipseformede rotation, afvirker alle områder på tankvæggene..

Læs mere ›

Ultra højtryks rengøring

Med IBKAs ultra specielle højtryksanlæg på 2.500 bar, kan alle de opgaver, som kun fantasien sætter grænser for, løses.

Læs mere ›

Beton renovering

IBKA'S Aqua Cutter fjerner omhyggeligt og effektivt beskadiget beton på både vandrette og lodrette overflader – fra broer, broen dæk, søjler, gulve, lofter, vægge, osv.

Læs mere ›

Overflade rengøring

Rotorspuleren – populært kaldet „slåmaskinen“ – har givet øgede muligheder for hurtigere, lettere og miljøvenligt at løse serviceopgaver ved: Overfladerenovering af procesområder på raffinaderier, kraftværker, produktionsområder, gulve, fabrikslokaler, start- og landingsbaner etc. Friktionsforbedring på vejstrækninger hvor belægningen kræver forbedret overflade-struktur.
 

Læs mere ›
Umbraco CMS by MarkedsPartner