Choose your language: [ select lang ]

Specialister i højtryksrensning

IBKA har især specialiseret sig i højtryksrensning, slam-  og mammutsugning, Vi højtryks renser og fjerner  alt fra bygningsaffald til flydende kemiske produkter

Se alle produkter ›

Kedel-/ovnrensning

Rensningen foregår typisk i de områder og afsnit i kedlen hvor ophobning af slagge m.v. forårsager nedsat luftgennemstrømning, øget drifts-temperatur, og dermed nedsat effekt.

Vand

IBKA har gennem årene beskæftiget sig med rensning af alle former for ovne, industri- og forbrændingskedler i Storbritannien og Danmark.

Rensningen udføres typisk i de områder og afsnit i kedlen hvor ophobning af slagge og af støv forårsager nedsat luftgennemstrømning, øget driftstemperatur, og dermed nedsat effekt. Det kan være i fyrrum, primær og sekundære forbrændingsrum, luftforvarmere, economizere, elektrofiltre, vand- og røggassider.

De til stadighed nyudviklede kedelkonstruktioner, de øgede sikkerhedskrav ikke mindst til  og personbeskyttelse, har medført, at IBKA løbende har udviklet og udvikler robotter, specialdyser og manipulatorer, for at kunne  udføre, en effektiv, økonomisk, miljø- og arbejdsmiljø sikker rengøringsservice.

Som et miljømæssigt aktiv kan IBKAs spilde- og brugsvandsbehandlings system kobles på rengøringsprocessen, og sikre et højt genbrug af procesvandet. Både  et positivt økonomisk såvel som et miljømæssigt perspektiv.

 

Betonrenovering

Med IBKA's Aqua-cutter fjernes beskadiget beton omhyggeligt og effektivt fra såvel vandrette som lodrette overflader - eksempelvis broer, brodæk, søjler, gulve, lofter, vægge eller mure.

Fordele ved hjælp af IBKA'S Aqua-cutter er:

  • Øget effektivitet og forbedret arbejdsmiljø
  • Behov for efterbehandling med sandblæsning reduceres
  • Reduceret tidsforbrug og økonomisk attraktiv

Rengøring med eksplosiver

IBKA kan tilbyde rensning af kedelsektioner med kontrollerede dynamit sprængninger, der udføres af vores uddannede sprængningsmedarbejdere – der alle har de  nødvendige tilladelser og uddannelsescertifikater

Der er mange indlysende fordele ved at bruge sprængstoffer:

  • Eksplosioner kan være udføres når kedlen er i drift
  • Store økonomiske besparelser i forhold til andre konventionelle former for rengøring i kedler
  • Rengøring med sprængning kan gennemføres under meget snævre forhold, eksempelvis i rørbundter
  • IBKA kan video -dokumentere resultatet af en eksplosiv rengøring under drift ved brug af specielt varmeresistent kameraudstyr. 

IBKA har gennem årene udført sprængningsrengøring på mere end 25 kraft-varmeværker i Skandinavien

IBKA kan også tilbyde rengøring af kedelsektioner med kontrollerede dynamit eksplosioner. De udføres af vores sprængnings uddannede medarbejdere – der alle har de krævede tilladelser og uddannelsescertifikater.

Umbraco CMS by MarkedsPartner