Choose your language: [ select lang ]

Specialister i højtryksrensning

IBKA har især specialiseret sig i højtryksrensning, slam-  og mammutsugning, Vi højtryks renser og fjerner  alt fra bygningsaffald til flydende kemiske produkter

Se alle produkter ›

Mammut sugning - special sugning

IBKA`s Mammutsugere kan indsættes, hvor der er brug for helt speciel kapacitet: Industri- og byggesektoren, raffinaderier, tankanlæg, kraftværker, silosystemer, kloak- og rensningsanlæg, skibe samt havneanlæg. ”Mammutterne” flytter tørrer, faste og flydende produkter op til 200 meter fra arbejdsstedet, og deres ekstreme suge-blæsekapacitet kan flytte materialer som : cement, sand, skærver, kul, aske, isoleringsprodukter, reaktor- og katalysatormasse, olie, slam etc.

 

Umbraco CMS by MarkedsPartner