Choose your language: [ select lang ]

Specialister i højtryksrensning

IBKA har især specialiseret sig i højtryksrensning, slam-  og mammutsugning, Vi højtryks renser og fjerner  alt fra bygningsaffald til flydende kemiske produkter

Se alle produkter ›

Rengøring af

Varmevekslere

IBKA rengør alle former for røropbyggede enheder på raffinaderier, kraftværker, kraft/varmeværker og alle former for procesudstyr på industrivirksomheder.

Med vores højtryksanlæg, hot-wateranlæg, specialudviklede dyse sortimenter, specialværktøj, manipulatorer og robotopbygninger til de forskellige opgaver, kan opgaverne løses med en høj kvalitet i afrensningsgrad og med stor effektivitet og sikkerhed i arbejdsfasen.

IBKA har stor erfaring i planlægning og projektstyring af større rengøringopgaver, f.eks i forbindelse med shutdowns hvor - færdigt arbejdet  til tiden -  er nøgleordet.

IBKA kan også tilbyde rengøring af varmevekslere i lukkede containere

- mobil vaskeplads.

For optimal ydeevne

Varmeveksleren er en lydløs unit på mange industrianlæg. Der er ingen bevægelige dele og de bliver derfor ofte betragtet som et udstyr det ikke er nødvendigt at vedligeholde, men varmevekslere skal renses og vedligeholdes ligesom alt andet udstyr. Selv om vedligeholdelsesudgifterne er relativt lave i forhold til køleaggregater og pumper, skal serviceterminerne overholdes. Regelmæssig forebyggende vedligeholdelse er afgørende for at sikre produktion og systemets oppetid og vil bidrage til at undgå fejl og nedbrud på udstyret.

At udføre service på udstyr som ikke er vedligeholdt koster ofte mere – hvor der derimod er tusindvis af kroner sparet ved at holde udstyret rent, effektivt og driftssikkert.

Uden regelmæssig forebyggende vedligeholdelse, kan et system blive udsat for tilsmudsning med biofilm og snavs eller skaller af kalk og mineraler.

Dette kan føre til et uplanlagt og dyrt driftsstop

Kontakt os om rengøring af varmevekslere

Hvor det er muligt, og afhængigt af arten og karakteren af arbejdet, bruger vi vandstrålerobotter for at maksimere sikkerheden.

Umbraco CMS by MarkedsPartner